برنامه استانی منیتوبا (جذب نیروی متخصص) :

حداقل شرایط لازم جهت اقدام، کسب حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز وداشتن ارتباط با منیتوبا می باشد.

این برنامه دو زیر شاخه زیر را شامل می شود:

نیروی متخصص منیتوبا که هم اکنون با ویزای کار دراین استان شاغل است یا فارغ التحصیلانی که مجوز کار پس از تحصیل در منیتوبا دارند.

نیروی متخصص خارج از منیتوبا


نیروی متخصص منیتوبا که هم اکنون با ویزای کار دراین استان شاغل است یا فارغ التحصیلانی که مجوز کار پس از تحصیل در منیتوبا دارند.

حداقل شرایط لازم جهت اقدام

● متقاضی باید دارای ویزای کار معتبر یا مجوز کار پس از فارغ التحصیلی باشد

● حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ( 12 ساله ) * ارائه پیشنهاد کاری تاییدشده تمام وقت از یک کارفرما مستقر در منیتوبا الزامی است

● متقاضی باید حداقل شش ماه تمام وقت و بطور مداوم نزد کارفرمای فعلی خود کار کرده باشد

● تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه داشته باشد * از طریق اشتغال در منیتوبا به استان مربوط باشد

● تمکن مالی حداقل ده هزار دلار کانادا برای خود متقاضی و دو هزار دلار کانادا برای هر فرد وابسته ارائه دهد.

نکته : داشتن سابقه کار یا تحصیل در سایر استان های کانادا امتیاز منفی محسوب می شود.


متقاضی برای اقدام سه کام زیر را باید طی کند:

گام اول :  ثبت پروفایل آنلاین و پاسخ به سوالات مربوطه باید انجام شود . در این مرحله پروفایل متقاضی بر اساس امتیازات و مقررات موجود مورد بررسی قرار می گیرد.

گام دوم : متقاضیان با بیشترین امتیاز برای اقدام و ارسال مدارک دعوت می شوند.

گام سوم : پس از ارسال کامل مدارک درخواست اقامت دائم متقاضی پروسس می شود.

جهت اطلاع از امتیاز خود، فرم ارزشیابی رایگان را تکمیل فرمایید.


نیروی متخصص خارج از منیتوبا :

این برنامه نیروی متخصصی را شامل می شود که به نحوی به استان منیتوبا مرتبط باشند .

ارتباط متقاضی با استان منیتوبا می تواند یکی از موارد زیر باشد:

داشتن سابقه کاری یا تحصیلی در منیتوبا : شامل افرادی می شود که ویزای کاری معتبر در منیتوبا دارند که بایستی حداقل شش ماه تمام وقت و به طور مداوم نزد کارفرما فعلی خود کار کرده باشند و بتوانند پیشنهاد کاری معتبر تایید شده ارائه دهند؛ همچنین افرادی که سابقه تحصیل در منیتوبا دارند و بایستی مدارک اثبات کننده تحصیل خود در منیتوبا را ارائه دهند.

داشتن پشتیبان در منیتوبا : فرد پشتیبان باید حداقل یکسال بطور مداوم در منیتوبا زندگی کرده باشد و شهروند کانادا یا مقیم دائم کانادا باشد. اگر رابطه فرد پشتیبان با متقاضی رابطه خویشاوندی است باید مدارک مربوط به اثبات ارتباط خویشاوندی ارائه گردد. همچنین فرد پشتیبان باید قادر به حمایت اقتصادی فرد متقاضی باشد.

خویشاوند نزدیک شامل موارد زیر میباشد:
پدر و مادر
پدربزرگ و مادر بزرگ
خواهر و برادر
عمه ، خاله، عمو ، دایی
خواهر زاده و برادر زاده
اولین عمو زاده ، عمه زاده ، خاله زاده یا دایی زاده

جهت اطلاع از امتیاز خود، فرم ارزشیابی رایگان را تکمیل فرمایید.