روش مهاجرتی PEQ

دانشجویان خارجی و نیروهای کار موقتی که در کبک سکونت دارند یا قبلا در کبک بوده اند میتوانند جهت مهاجرت به اقدام نمایند.

دانشجویان خارجی کبک

متقاضیان این روش مهاجرتی باید:
● از یک موسسه آموزش عالی و یا دانشگاه مورد تایید وزارت آموزش کبک فارغ التحصیل شده و گواهینامه یا مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده باشند.
● به مدت حداقل 1800 ساعت (دوسال) در کبک تحصیل کرده باشند.
● یک دوره آموزش زبان فرانسه را تا سطح حداقل متوسط در یک موسسه آموزشی کبک با موفقیت به پایان رسانده باشند.

لازم به ذکر است که دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاههای فرانسه زبان کبک لازم نیست شرط آخر از شرایط فوق الذکر را احراز نمایند.

نیروهای کار موقت

متقاضیان این روش مهاجرتی باید:
● در طی 2 سال قبل از اقدام حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت در کبک را داشته باشند (این سابقه کار باید در مشاغل فنی و حرفه ای که به کارآموزی و آموزش در کالجهای فنی و حرفه ای نیاز دارند یا مشاغل مدیریتی و یا مشاغلی که به آموزش دانشگاهی نیاز دارند باشد).
● هنگام اقدام برای مهاجرت به صورت قانونی در کبک مشغول به کار باشند.
● یک دوره آموزش زبان فرانسه را تا سطح حداقل متوسط در یک موسسه آموزشی کبک با موفقیت به پایان رسانده باشند و یا نتایج یک آزمون استاندارد زبان فرانسه را در تایید سطح مهارت شان در زبان فرانسه را ارائه نمایند.