برنامه استانی ساسکاچوان

شما باید حداقل 60 امتیاز از مجموع 100 امتیاز را مطابق جدول ارزیابی به دست آورید.

نکته مهم

متقاضیان واجد شرایط برای ثبت پروفایل این برنامه می بایستی تمام مدارک خود را آپلود نمایند لذا آماده بودن تمام مدارک مورد نیاز از جمله مدارک شناسایی ، تحصیلی ، مدرک زبان ، و مدارک شغلی و تمکن مالی مورد نظر باید در زمان ثبت پروفایل ترجمه شده به زبان انگلیسی یا فرانسه باشند . عدم وجود هر یک از مدارک مذکور موجب رد پرونده متقاضی خواهد شد.

جهت اطلاع از امتیاز خود، فرم ارزشیابی رایگان را تکمیل فرمایید.