Action Immigration Canada Inc  یک شرکت ثبت شده کانادایی در زمینه امور مهاجرتی میباشد.این سازمان با ارائه سرویسهای مهاجرتی با کیفیت بالا موفق شده است به عنوان یک سازمان فعال، موفق و معتبر در سطح جهانی مطرح گردد.

تا کنون آمار قبولی پرونده های تکمیل شده توسط این شرکت بیش از 95% بوده است. سابقه درخشان ما افتخار ماست. .