سرمایه گذاران باید دارای شرایط زیر باشند :

1- حداقل دو سال تجربه مدیریت در پنج سال گذشته در یك تجارت قانونمند در زمینه كشاورزی، بازرگانی یا صنعتی، یا در یك تجارت حرفه‌ای و تخصصی قانونمند، یا برای یك آژانس بین المللی یا یک ارگان دولتی

2- حداقل سرمایه خالص 2 میلیون دلار كانادا باشد كه به صورت قانونی به دست آمده باشد.

همچنین متقاضی باید مبلغ 350 هزار دلار کانادا را به دولت استانی کبک واگذار نماید (پس از قبولی). این مبلغ توسط بانک های مورد اعتماد دولت کبک از شما اخذ می شود و در استان کبک سرمایه گذاری می گردد.

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.