مراقبت از کودکان و یا سالمندان

پرستاران سرخانه یا به عبارتی پرستاران شبانه‌روزی افرادی هستند که مستقلا و بدون نیاز به سرپرست می‌توانند خدمات نگهداری از کودکان، سالمندان، و معلولین را ارائه کنند. این خدمات در منازل شخصی افراد ارائه می‌شود و پرستار سرخانه در منزل شخص دریافت کننده سرویس ( یا به عبارتی کارفرمای خود) سکونت و زندگی می‌کند.

شرایط لازم:

• قرارداد نوشته شده با کارفرمای آینده خود، امضا شده توسط شما و کارفرما
• اتمام موفقیت آمیز تحصیلات دبیرستانی
• آموزش حداقل شش ماهه (در زمینه کودکیاری، پرستاری و یا رشته های مشابه) و یا حداقل یک سال تجربه کاری تمام وقت (با حقوق) در زمینه های یاد شده در سه سال گذشته (حداقل شش ماه با یک کارفرما)
• سطح متوسط زبان انگلیسی یا فرانسه
• اجازه کار قبل از ورود به کانادا

توجه: قبل از استخدام شما، کارفرمای شما باید از HRSDC (منابع انسانی و توسعه مهارت کانادا) تآییدیه دریافت نماید. قرارداد و یا پیشنهاد کار بدون تآییدیه این سازمان فاقد ارزش میباشد.