تذکر: ظرفیت این برنامه برای سال 2017 تعداد 10000 پرونده میباشد. مهلت اقدام از این روش تا تاریخ دوم فوریه 2017 بوده است که در حال حاضر بسته است.

طبق قانون مهاجرت و شهروندی کانادا، افراد دارای شهروندی و يا اقامت دائم کانادا حق دارند جهت اقامت دایم پدرو مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود اقدام نمایند.

شخص اسپانسر کننده میبایست دارای شرایط متعددی باشد از جمله دارا بودن حداقل درآمد سالیانه در طی 3 سال قبل از تشکیل پرونده اسپانسرشیپ.

اگر قصد اسپانسر کردن والدین خودرا دارید از هم اکنون می بایستی نسبت به تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز اقدام نمایید.

جدول در آمد لازم (فدرال).

جدول در آمد لازم (استان کبک).