شهروندان کانادایی و کسانی که اقامت دائم این کشور را کسب کرده‌اند در صورتی که حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند میتوانند فرزندان وابسته خود یا فرزندان وابسته همسرشان را برای مهاجرت به کانادا اسپانسر نمایند.

عنوان “وابسته” زمانی به یک فرزند اطلاق می شود که فرزند مجرد بوده و کمتر از ۱۹ سال سن داشته باشد. فرد اسپانسر حمایت مالی فرزندان برای مدت 10 سال ( یا تا سن 25 سالگی، هرکدام که زودتر اتفاق بیافتد ) را متعهد میگردد.

اثبات رابطه خونی شما یا همسرتان با فرزند اسپانسرشونده الزامی است. در صورت اسپانسرشیپ فرزندخوانده، ارایه مدارک قانونی فرزندخواندگی الزامی است.