ویزای کار

برای اخذ ویزای کار کانادا فرد متقاضی در مرحله اول نیازبه پیشنهاد کار از سوی یک کارفرمای کانادایی دارد.

این پیشنهاد بایستی برای ارزیابی به دولت استانی ارائه شود. پیشنهاد شغلی بایستی تمام وقت باشد و با حداقل دستمزد در استان مورد نظر هماهنگی داشته باشد.

به دست آوردن ویزای شغلی دارای دو مرحله است:

1- گرفتن تاییدیه (LMIA) از اداره کار و منابع انسانی کانادا

برای گرفتن LMIA بایستی شغل مورد پیشنهاد به مدت حداقل چهار هفته در سه محل مختلف در سرتاسر کانادا تبلیغ شود.

در این مرحله دولت به بررسی در مورد شرایط خاص جغرافیایی، مهارت و تجربه لازم در مورد آن شغل، تحلیل تاثیر دادن این شغل به فرد خارجی روی نرخ بیکاری منطقه می پردازد و در نهایت رای مثبت و یا منفی خود را به کارفرما اعلام می دارد. اگر کسی از داخل کانادا که مقیم دائم یا سیتیزن است و تمام شرایط برای این شغل را داراست، LMIA رد خواهد شد تا به بازار کانادا داخلی کانادا لطمه وارد نشود.

2- گرفتن ویزا از اداره مهاجرت کانادا

چنانچه LMIA شما مورد تایید قرار بگیرد، به عنوان شهرند ایران یا هر کشوری که برای ورود به کانادا نیاز به ویزا دارد، شما نیز نیاز قبل از ورود به خاک کانادا نیاز به ویزای ورود به این کشور را دارید.

نکته: چنانچه شهروند کشورهای مستثنی از ویزا (مانند انگلیس، آمریکا، آلمان، هلند و غیره) هستید تنها با داشتن LMIA میتوانید با کانادا بیایید و در مرز مجوز کار خود را دریافت کنید. به این معنی که نیازی نیست در خارج از کانادا ماه ها منتظر ویزا باشید.